leyes

RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2017, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta secretaría coas federacións deportivas galegas durante o cuadrimestre anterior.

RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2017, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta secretaría coas federacións deportivas galegas durante o cuadrimestre anterior.